Kontakty

Predajca

Názov:OK COMP s.r.o
IČO:36408379
DIČ:2020107683
IČ DPH:SK2020107683
Mesto:Žilina
PSČ:01001
Adresa:Na priekope 41
Telefón:+421 41 5003167
E-mail:okcomp@okcomp.sk
Kontakt:Kadela Miroslav

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139