Predajca

Názov:OK COMP s.r.o
IČO:36408379
DIČ:2020107683
IČ DPH:SK2020107683
Mesto:Žilina
PSČ:01001
Adresa:Na priekope 41
Telefón:+421 41 5003167
E-mail:okcomp@okcomp.sk
Kontakt:Kadela Miroslav
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 13874/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39